6 เหตุผล ที่สนับสนุนให้เรียนต่อนิวซีแลนด์

paula-may-540833-unsplash-1
  1. เป็นประเทศสงบสุขอันดับ 2 ของโลก

สถาบันวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (Institute for Economics and Peace : IEP) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยระดับนานาชาติได้จัดทำดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index : GPI) เพื่อใช้วัดระดับ “ความสงบสุข” ของ 163 ประเทศในโลก ซึ่งในปี 2017 ที่ผ่านมา นิวซีแลนด์ ได้ลำดับที่ 2 ของประเทศที่สงบสุข เป็นรองแค่เพียงไอซ์แลนด์เท่านั้น

  1. มาตรฐานการศึกษาระดับสูง

จากแบบประเมินผลสำเร็จของการศึกษา (The Programme for International Student Assessment (PISA))ของ OECD ทุกๆ 3 ปี แสดงให้เห็นว่าระบบมาตรฐานการศึกษาของนิวซีแลนด์จัดอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS ในปี 2018 มีมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ 2 แห่ง ติด 1 ใน 200 อันดับแรกของโลก (คือ The university of Auckland อันดับที่ 82 และ University of Otago อันดับที่ 151) นอกจากนี้ทางภาครัฐนิวซีแลนด์ยังจัดให้มีการประเมินคุณภาพของการศึกษาอยู่เสมอ ในระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะประเมินด้วย ERO (Education Review Office) ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะมี NZQA (New Zealand Qualifications Authority) เป็นตัวประเมิน และระดับมหาวิทยาลัยนั้นมี UNZ (Universities New Zealand) เป็นผู้ควบคุมและรับรองคุณภาพ ซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้วางใจได้ว่าเข้าเรียนที่ใดในนิวซีแลนด์ก็จะได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน

  1. ดูแลนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี

ภาครัฐมีการบัญญัติข้อกำหนดในการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติ ซึ่งสถาบันทุกแห่งจะต้องผ่านข้อกำหนดเหล่านี้และต้องได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเสียก่อน

brooke-cagle-609873-unsplash-1

keith-luke-679667-unsplash-1

  1. เสน่ห์ของชาวกีวี

นิวซีแลนด์นั้นมีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่ร่วมกัน ดังนั้นการแบ่งแยกทางเชื้อชาติจึงแทบไม่มี และคนนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จะเป็นมิตร ค่อนข้างสบายๆ และเป็นกันเอง

  1. ธรรมชาติสวยงามและอุดมสมบูรณ์

นิวซีแลนด์มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้งธารน้ำแข็ง, ฟยอร์ด (Fjord), เทือกเขา, เขตภูเขาไฟ, ป่ากึ่งเขตร้อน  และทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายในการปกป้องไม่ให้ธรรมชาติถูกทำลาย โดยกำหนดให้พื้นที่ประมาณ  3 % ของพื้นที่ประเทศเป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า นอกจากนี้ยังมีสัตว์หายากที่ไม่สามารถหาดูได้อื่น อย่าง นกกีวี ซึ่งเป็นนกประจำชาติของนิวซีแลนด์

danny-postma-302063-unsplash-1

jingwei-ke-275681-unsplash-1

mc10-kapa-haka-northland-destination-northland-1

  1. สามารถทำงานในระหว่างเรียนต่อได้

ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ในช่วงเปิดเทอมจะได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้สูงสุดถึง 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนในช่วงปิดเทอม บางกรณีสามารถทำงานได้เต็มเวลา ซึ่งการทำงานก็จะช่วยในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย นอกจากนี้ผู้ที่จบการศึกษาจากนิวซีแลนด์จะสามารถยื่นขอ วีซ่าได้ 2 ประเภทและสามารถทำงานต่อที่นิวซีแลนด์ได้ ดังนี้

  1. Post Study Work Visa (Open) เป็นวีซ่าการทำงานที่สามารถทำงานในนิวซีแลนด์ได้ในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องใช้ “Job Offer” จากนายจ้าง
  2. Post Study Work Visa (Employee assisted) เป็นวีซ่าที่ได้รับ “Job Offer” จากนายจ้างและถ้าหากงานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เรียนจบมา ก็จะสามารถทำงานได้อีก 2-3 ปี
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *