เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ: SUMMER CAMPS

      ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน กับการเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ ที่จะทำให้นักเรียนได้พัฒนาตัวเอง ได้สนุกสนานกับประสบการณ์ใหม่ๆ และเรียนรู้การใช้ชีวิตต่างแดนในช่วงปิดเทอม