คุณอ้อย – อัจฉรา อัมพุช

ความประทับใจของผู้ปกครองเมื่อส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ

“ต้องขอบคุณคุณพีทและเจ้าหน้าที่ MIECA มากค่ะ ที่คอยช่วยเหลือและดูแลเรื่องการเรียนของลูกๆทั้ง สามคน  ทั้งเรื่องการจัดเตรียมเอกสารการสมัครเรียน, การขอวีซ่า ตลอดจนการเตรียมตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ต้องขอขอบคุณความใส่ใจของคุณพีทและเจ้าหน้าที่มากๆ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยทางเจ้าหน้าที่ MIECA ก็คอยหาคำตอบและช่วยเหลืออยู่ตลอด  ทำให้รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้ใช้บริการค่ะ”