COVENTRY UNIVERSITY

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Coventry เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสมัยใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1992 มีวิทยาเขตหลักอยู่บนพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของเมือง Coventry ซึ่งมีขนาดกลางและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัย Coventry มุ่งเน้นที่จะปรับแนวทางให้สอดคล้องในเชิงพาณิชย์ โดยมีการจัดเตรียมหลักสูตรทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานให้กับนักศึกษามากขึ้น

  • จุดแข็งที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยคือการวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวกรรมโยธา การสื่อสาร สิ่งแวดล้อมการจัดการภัยพิบัติ และวิศวกรรมการผลิต
  • มีสาขาวิชามากมายที่ได้รับความนิยมซึ่งเปิดสอนในวิทยาลัยชั้นยอดของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะและการออกแบบ โลจิสติกส์ การโฆษณาและการตลาด วิศวกรรมยานยนต์ และการจัดการเชิงธุรกิจวิศวกรรม
  • พิธีประสาทปริญญาบัตรจัดขึ้นที่มหาวิหาร Coventry แห่งใหม่
  • มหาวิทยาลัย Coventry มีจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติมากกว่า 3,000 คนจาก 100 กว่าประเทศ
  • วันเริ่มต้นภาคการศึกษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ – เดือนกันยายนและเดือนมกราคม (ช่วงที่รับนักศึกษาใหม่)
  • มหาวิทยาลัย Coventry วิทยาเขตกรุงลอนดอนมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีแบบ top-up ซึ่งให้ประสบการณ์จริงในเชิงธุรกิจควบคู่ไปกับหลักสูตรการศึกษาชั้นเยี่ยม หลักสูตรดังกล่าวหยิบยื่นโอกาสให้กับนักเรียนในการเริ่มต้นการฝึกปฏิบัติงาน การได้รับคำปรึกษาจากนายจ้าง และประสบการณ์การทำงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน

สถานที่ตั้ง

Coventry เป็นเมืองที่มีขนาดค่อนข้างเล็กและอยู่ไม่ไกลจากเมือง Birmingham ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศอังกฤษ วิทยาเขตอันกะทัดรัดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ ณ ศูนย์กลางของเมืองใกล้กับทั้งสถานีรถไฟและรถโดยสารประจำทาง เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองอื่นๆที่เหลือของสหราชอาณาจักรได้อย่างสะดวก หากเดินทางโดยรถไฟจะใช้เวลา 15 นาทีเพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ Birmingham และใช้เวลา 1 ชั่วโมงเพื่อเดินทางไปยังกรุงลอนดอน

นอกจากนี้ยังมีบริการรับจ้างขนส่งด้วยรถโดยสาร (Flightlink bus) เพื่อไปยังสนามบินนานาชาติ Heathrow โดยเฉพาะซึ่งใช้เวลาเดินทางราว 2 ชั่วโมง หรือมิฉะนั้นก็สามารถเลือกเดินทางด้วยแท็กซี่จากสนามบิน Birmingham เป็นระยะทางใกล้ๆ ได้ ไม่ไกลจากเมือง Coventry เป็นที่ตั้งของนคร Warwickshire ซึ่งเป็นเมืองชนบทที่สวยงามและเงียบสงบ และมีเมืองเล็กๆ ที่ความมีเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณนั้นมากมาย รวมทั้งเมือง Stratford-on-Avon, Warwick และ Leamington Spaด้วย เมื่อเร็วๆนี้มหาวิทยาลัย Coventry เพิ่งได้เปิดทำการ Technology Park ซึ่งอยู่ห่างจากตัวมหาวิทยาลัยราว 1 กิโลเมตรโดยใช้เป็นที่ตั้งของ Techno Centre และ the Enterprise Centre