ข้อมูลส่วนตัว
/ / 25ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว/ / 25/ / 25

ประวัติการศึกษา (สำหรับนักเรียน)ม. /ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความชอบส่วนตัว


มีพี่น้อง (รวมตัวเอง) คน เป็นคนที่ ของครอบครัว

ข้อมูลด้านสุขภาพข้อมูลสำหรับ Accommodationขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร
2. ชำระค่ามัดจำ 5,000 บาท (ไม่สามารถ Refund คืนได้)
3. ส่งสำเนา Passport มาให้เจ้าหน้าที่มีก้า พร้อมใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำโครงการ มาที่
ชื่อบัญชี: MAC International Education Consultant Agency (MIECA) Co., Ltd.
สาขา: สาขาลาดพร้าว 25
ประเภทบัญชี: เงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 045-2-13624-6
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารข้อ 1, 2, 3 มาที่อีเมลล์ sayhello@mieca.org