Summer Australia
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-cover-ps2
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-cover-ps3
cebu
smeag

OUR SERVICES

Education Counselling

แนะแนว ให้คำปรึกษา และข้อมูลการไปศึกษาต่อต่างประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

University Application Service

วางแผนติดต่อสถานที่เรียน และดำเนินการสมัครเรียน

Visa Processing Assistance

บริการดำเนินการ ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ

Housing/Hosting Advise

บริการหาที่พักแบบ Home-stays หรือ แบบหอพักในต่างประเทศ

Student Airfare Assistance

บริการประสานงานบัตรโดยสารเครื่องบินราคานักเรียน

Pre-Travel Briefing & Follow-up Service

บริการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดยผู้ที่มีประสบการณ์จริง

TOP INSTITUTIONS IN MANY COUNTRIES

STUDY IN

UNITED KINGDOM

UNIVERSITY
LANGUAGE SCHOOL
HIGH SCHOOL

STUDY IN

AUSTRALIA

UNIVERSITY
LANGUAGE SCHOOL
HIGH SCHOOL
VOCATIONAL SCHOOL

STUDY IN

UNITED STATES

UNIVERSITY
LANGUAGE SCHOOL
HIGH SCHOOL
VOCATIONAL SCHOOL

STUDY IN

CANADA

HIGH SCHOOL
LANGUAGE SCHOOL
VOCATIONAL SCHOOL

STUDY IN

NEW ZEALAND

LANGUAGE SCHOOL
HIGH SCHOOL
VOCATIONAL SCHOOL

Testimonials

ฤทัยรัตน์ ละอองทอง

อยากให้เพื่อนๆ ที่สนใจเรียนต่อที่ต่างประเทศอยู่ ลองมาปรึกษากับสถาบันมีก้า (MIECA) :
ดูนะคะ ไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อเมริกา หรืออังกฤษ แพร์เชื่อ
ว่าทางสถาบันมีก้า (MIECA) จะสามารถช่วยเหลือ และหาคำตอบให้ทุกคนได้คะ

อ่านต่อ …

ฤทัยรัตน์ ละอองทองน้องแพร์
ร.ต.ฉัตรพล มณีรินทร์

ผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เยอะมากทั้งดี และไม่ดี บางครั้งทำอะไรพลาดไปบ้างพอกลับมานึกถึงมันก็ทำให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้สูญเปล่า มันมีค่า มันเป็นบทเรียนบทหนึ่งของชีวิต ผมได้เพื่อนใหม่จากหลายประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากครับ

อ่านต่อ …

ร.ต.ฉัตรพล มณีรินทร์ผู้หมวดอั้ม