ติวและสอบ IELTS FREE ! !

ำำำ

ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 หรือ ผู้ที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “ติวและสอบ IELTS FREE”

กับ มีก้า ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้าน IELTS ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน 2 รอบ

ในเดือนธันวามคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รอบที่ 1

6 – 7 ธันวาคม 2559 เวลา 16.15 – 19.20 น.

รอบที่ 2 

13 – 14 ธันวาคม 2559 เวลา 16.15 – 19.20 น.

Mock Test By Wall Street

วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 18.30 น.

*** สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พย. 59 ทาง Line : @MIECA

และส่ง ESSAY มาที่ sayhello@mieca.org ***

“รับจำนวนจำกัด เพียง 16 คน เท่านั้น ! !”

เงื่อนไขการรับสมัคร

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 และ 4
  2. จำเป็นต้องใช้ผลสอบ IELTS
  3. เขียน ESSAY อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “ความคาดหวัง หรือ จุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อ”

หมายเหตุ

*  การตัดสินของกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด

**  อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า