ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

ประวัติการศึกษา (สำหรับนักเรียน)ม. /ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความชอบส่วนตัว


ข้อมูลด้านสุขภาพ

ข้อมูลสำหรับ Accommodationประเทศที่สมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร
2. ชำระค่ามัดจำ 5,000 บาท (ไม่สามารถ Refund คืนได้)
ชื่อบัญชี: MAC International Education Consultant Agency (MIECA) Co., Ltd.
สาขา: สาขาลาดพร้าว 25
ประเภทบัญชี: เงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 045-2-13624-6
3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) มาที่อีเมล sayhello@mieca.org