สิ่งที่ต้องเตรียม:
1. รูปถ่ายนักเรียน ไฟล์ jpg. หรือ pdf.
2. Passport ไฟล์ jpg. หรือ pdf.
3. หากมีวีซ่าแล้ว หน้าวีซ่า Schengen ปัจจุบันประเทศใดก็ได้ที่มีอายุอยู่ ไฟล์ jpg. หรือ pdf.

STUDENT INFORMATION


เพศ
หน้าพาสปอร์ต
มีวีซ่าอเมริกา หน้าวีซ่า
มีวีซ่าแคนนาดาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หน้าวีซ่า
มีวีซ่าเชงเก้น หน้าวีซ่า
สัญชาติ
ระบบการศึกษา
ระดับชั้น
สนใจเรียน
สถานศึกษาที่สนใจ
ประเทศที่สนใจ
รูปถ่าย

PARENT INFORMATION 


PARENT 1


ความสัมพันธ์กับนักเรียน

PARENT 2


ความสัมพันธ์กับนักเรียน

OTHERS​


เคยไปต่างประเทศหรือไม่
เลี้ยงสัตว์หรือไม่
กีฬาที่เล่น
เล่นดนตรีหรือไม่
มีโรคประจำตัวหรือไม่
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรคประจำตัว เช่น ยาที่ทานเป็นประจำ หรือประวัติการรักษา การผ่าตัด