UNIVERSITY OF EXETER

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Exeter ได้ประสานงานวิจัยระดับโลกกับความพึงพอใจสูงสุดของนักเรียนไว้ที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยใน Exeter และ Cornwell.  The University of Exeter คือหนึ่งในสมาชิกของ Russell Group ของมหาวิทยาลัยผู้นำทางด้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมตัวขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1995 มหาวิทยาลัยมีนักเรียนที่เข้าศึกษาจาก 130 ประเทศทั่วโลก ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสร้างขึ้นจาก ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของนักศึกษาและเป้าหมายด้านผลงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพสูง

การค้นพบครั้งสำคัญเมื่อเร็วๆนี้ ได้เผยให้เห็นถึงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Exeter ประกอบไปด้วยการระบุและการให้การรักษารูปแบบใหม่แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและตัวนำไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่น โปร่งใสที่สุดในโลก งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่ปัญหาพื้นฐานที่สุดที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้และ เพื่อสานต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ทุ่มทุนในการวิจัยเพิ่มเติมด้านสาธารณูปโภค  ได้เริ่มการพัฒนาศูนย์วิจัยใหม่เพื่อระบบการอยู่อาศัยมูลค่า  50,000,000 ปอนด์  ซึ่งมุ่งศึกษาในด้านการป้องกันโรคด้วยชีววิทยาเชิงคาดคะเน และจะรองรับนักวิทยาศาสตร์ได้ถึง 200 คน เมื่อทำการเปิดศูนย์วิจัย และตามมาด้วยโครงการบูรณาการสิ่งปลูกสร้างโครงการใหญ่ ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในงานวิจัยระดับโลกและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอนทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มหาวิทยาลัย Exeter ได้รับการโหวตจาก the Sunday Times University  ประจำปี 2012/2013 ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 10 อันดับสูงสุดของสหราชอาณาจักรใน  the Higher league tables ( ผลการจัดอันดับทางการศึกษา) ที่จัดขึ้นโดย the Times, the Guardian and the Sunday Times. นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 200 อันดับสูงสุดของโลก โดย the QS และ Times Higher Education rankings

มหาวิทยาลัย Exeter เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านความพึงพอใจของนักศึกษามาโดยตลอด ซึ่งไม่เคยหลุดจากหนึ่งใน 10 อันดับสูงสุดใน the National Student Survey  ทีมผู้บริหารระดับสูงมีความพยายามที่จะสร้างความแข็งแกร่งในด้านนี้โดยการผลักดันบริการแก่นักศึกษาจากศูนย์กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ล่าสุดสมาคมนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์และมีบทบาทสำคัญในการทำการตัดสินใจผ่านกลุ่มผู้ตรวจสอบด้านการลงทุนที่จัดขึ้นเฉพาะกิจ สิ่งนี้จึงได้นำมาซึ่งคุณสมบัติที่เห็นได้อย่างชัดเจนในด้านการร่วมมือทางความคิดและการทำงานเป็นทีม

exeter_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%96_0001

สถานที่ตั้ง

The University of Exeter ตั้งอยู่ที่เมือง Exeter ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของ Exeter ภายใต้เขตมณฑลเดวอน