โปโมชั่นจาก MIECA เช่น เรียนต่อเซบู เรียนต่อทุนศึกษาต่อ ทุน กพ