Saint Charles Science & Leadership Camp 2024

        ซัมเมอร์นี้ มาอัปสกิลภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ พร้อมปลูกฝังความเป็นผู้นำ กับค่ายกิจกรรม Science and Leadership สุดพิเศษ ที่ Saint-Charles โรงเรียนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะแบบรอบด้าน ครอบคลุมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมถึงความรู้ด้านไอทีและหลักสูตรความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในอนาคต พร้อมเปิดโลกให้กว้างขึ้นไปอีกกับการทำกิจกรรมและเดินทางท่องเที่ยวทุกวันหยุดสุปสัปดาห์ ตามพิพิธภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม อย่าง UTH เป็นต้น

» วันที่ 1-12 เมษายน 2567
» วันเดินทาง ไป 30 มีนาคม  กลับ 13 เมษายน  2567

Saint Charles

        Saint Charles เป็นโรงเรียนเก่าแก่กว่า 150 ปี ตั้งอยู่ในเมืองเล็กที่เงียบสงบกลางหุบเขา ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ตรงกับปรัชญาด้านการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนแต่ละคนเป็นผู้กำหนดการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากเรื่องการเรียนด้านวิชาการแล้ว Saint Charles ยังให้ความสำคัญเรื่องกีฬา ศิลปะ และความเป็นผู้นำ เพราะโรงเรียนเชื่อว่า ในโลกที่เปิดกว้างมากขึ้น นักเรียนทุกคนจะต้องเป็น Global Citizen ที่พร้อมรับมือกับโลกในอนาคตด้วย

ตัวอย่างสถานที่เรียนรู้และท่องเที่ยว

  •   Technorama Winterhur – the science centre of Switzerland
  •   Tour to the top university of Switzerland – ETH Zurich
  •   Kunstmuseum Basel
  •   City of Basel, Bern or Zurich
  •   Chocolate factory Camille Bloch
  •   Watch factory and possibly workshop of putting a watch together
  •   FIFA museum


Δ ที่พัก
   นักเรียนจะได้พักในหอพักภายใน Saint-Charles ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย มีทีมผู้ดูแลที่คอยประจำอยู่ที่หอพัก มีพื้นที่ให้นั่งเล่น พักผ่อน ออกกำลังกาย และมีห้องสมุดที่เอื้อต่อการอ่านหนังสือและทำการบ้าน

ตารางกิจกรรม

รออัปเดต…

ราคาโปรแกรม Summer Camp: 329,000 บาท

ชำระค่ามัดจำก่อน 50,000 บาท
หมายเหตุ: เงินมัดจำจะนำไปสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินและค่าเรียน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินจำนวนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

› ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

  · ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด* และค่าเดินทางทั้งหมด
  · ค่าที่พักและอาหาร 3 มื้อ
  · ค่าเรียน และค่ากิจกรรมทัศนศึกษาท่องเที่ยวตามโปรแกรม
  · ค่าวีซ่า และค่าดำเนินการ
  · ประกันเดินทางตลอดวันเดินทาง วงเงิน 4,000,000 บาท
  · ผู้ดูแลคนไทย ตลอดโปรแกรม

*ราคาตั๋วอาจเปลี่ยนแปลงตามราคาและภาษี ณ วันที่ออกตั๋ว

› รายการที่ไม่รวม

 · ค่าทำพาสปอร์ต
 · ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากสายการบินกำหนด
 · ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าขนม