SMUS Science Summer Camp 2024

      มาสัมผัสประสบการณ์ซัมเมอร์ที่ไม่เหมือนใคร กับการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุก ในห้องปฏิบัติการจริงของ St. Michaels University School (SMUS) โรงเรียนระดับ Top 10 ของโลกที่ใหญ่โตและทันสมัยตั้งอยู่ในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในแคนาดา นักเรียนจะได้เรียน Coding ได้ทดลองออกแบบ Character เกม เหมาะกับการพัฒนาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และได้ทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย พร้อมรับประกาศนียบัตรไว้ใส่ Portfolio สำหรับที่พัก นักเรียนจะได้พักในโรงแรมกลางเมือง ติดอ่าว Victoria ที่สวยงามและได้ท่องเที่ยวสุดคุ้มตามสถานที่สุดฮิตอีกด้วย

» วันที่ 18-29 มีนาคม 2567
» วันเดินทาง ไป 16 มีนาคม กลับ 30 มีนาคม 2567

St. Michaels University School (SMUS)

       St. Michaels University School เป็น Independent School ชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ใน Victoria เมืองหลวงของ British Columbia ที่สวยงามและน่าอยู่ มีนักเรียนมาจากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก SMUS มีความโดดเด่นในการค้นหาศักยภาพในตัวนักเรียนทุกคน โดยใช้หลักการ เรียนรู้ สร้างสรรค์ ค้นพบ มาทำให้ประสบการณ์ของนักเรียนเต็มไปด้วยความสนุก เป็นกันเอง และท้าทาย ไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องเรียนและทักษะการใช้ชีวิต ให้สอดคล้องกับสังคมในอนาคต

ตัวอย่างสถานที่เรียนรู้และท่องเที่ยว

 •  ชม The Butchart Gardens
 •  ชม The Royal BC Museum

 •  ทำกิจกรรมสุดสัปดาห์ – ภูเขาดักลาส, Beacon Hill Park, Cadboro Bay, Flying Squirrel, dragon boating และอื่นๆ


Δ ที่พัก The Huntingdon Manor Hotel  
ตั้งอยู่ใจกลางวิกตอเรีย ใกล้กับท่าเรือและอ่าววิกตอเรีย ห้องพักของโรงแรมได้รับการตกแต่งอย่างสะดวกสบายพร้อม (Wi-Fi) ฟรีในห้องพัก มีระเบียงส่วนตัวพร้อมวิวท่าเรือ มีห้องครัวเต็มรูปแบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน (พักห้องละ 2-3 คน)

ตารางกิจกรรม

ราคาโปรแกรม Summer Camp: 209,000 บาท

· ชำระค่ามัดจำ 50,000 บาท ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566
· สำหรับส่วนที่เหลือ ชำระภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ: เงินมัดจำจะนำไปสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินและค่าเรียน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินจำนวนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

› ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 

  · ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด* และค่าเดินทางทั้งหมด
  · ค่าที่พักและอาหาร 3 มื้อ
  · ค่าเรียน และค่ากิจกรรมทัศนศึกษาท่องเที่ยวตามโปรแกรม
  · ค่าวีซ่า และค่าดำเนินการ
  · ประกันเดินทางตลอดวันเดินทาง วงเงิน 4,000,000 บาท
  · ผู้ดูแลคนไทย ตลอดโปรแกรม

*ราคาตั๋วอาจเปลี่ยนแปลงตามราคาและภาษี ณ วันที่ออกตั๋ว

› รายการที่ไม่รวม

  · ค่าทำพาสปอร์ต
  · ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากสายการบินกำหนด
  · ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าขนม