UNIVERSITY OF BRISTOL

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Bristol เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในระดับสากล และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีมากที่สุดในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้เพราะมีบุคลากรที่ยอดเยี่ยม มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ และนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1909 มหาวิทยาลัยได้รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงและวิธีการที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าของการวิจัยและการสอนมาตลอดโดย การประเมินโดยองค์กรอิสระแสดงให้เห็นอย่างสอดคล้องว่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในสาขาวิชาต่างๆ เริ่มตั้งแต่สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยานไปจนถึงชีวเคมี ตั้งแต่ประวัติศาสตร์คลาสสิกไปจนถึงคณิตศาสตร์ และตั้งแต่ประสาทวิทยาศาสตร์คลินิกไปจนถึงนโยบายศึกษา

  • มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับองค์กรทางธุรกิจชั้นนำ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ และบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี ซึ่งบางแห่งได้เริ่มดำเนินกิจการที่มหาวิทยาลัย Bristol เป็นที่แรก
  • เมือง Bristol มีอายุหนึ่งพันปี และครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
  • ภาควิชาเคมีคือศูนย์แห่งความเป็นเลิศเพียงแห่งเดียวในด้านเคมีของประเทศสหราชอาณาจักร และมีห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการใหม่ระดับโลกที่ดีที่สุดในยุโรป
  • พิธีประสาทปริญญาบัตรจัดขึ้นอาคารอนุสรณ์ Wills อันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดของมหาวิยาลัย
  • มีหลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนจากต่างประเทศ (International Foundation Programme/IFP) ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย ณ ที่ทำการของมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหลักสูตรนี้มีไว้สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เท่านั้น โดยมีหลักสูตรย่อยที่แตกต่างกันทั้งหมด 5 หลักสูตรให้เลือกเรียน คือ ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษกับศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษกับฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษกับเคมีและคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษกับเศรษฐศาสตร์และการเงิน

สถานที่ตั้ง

เมือง Bristol มีท่าอากาศยานประจำเมืองและมีบริการขนส่งโดยรถไฟและรถประจำทางที่มีคุณภาพไปยังกรุงลอนดอนเมือง Cornwall ใน Southwest ซึ่งมีทัศนียภาพที่เป็นป่าเขา ทุ่งหญ้า และชายหาดต่างๆ ที่สวยงามก็อยู่ใกล้ๆ กับเมือง Bristol ด้วยเช่นกัน เมือง Bristol เป็นเมืองที่น่าประทับใจ เนื่องจากเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะ การแสดงดนตรีและโรงละครต่างๆ มากมายนอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดเยี่ยมและชีวิตยามค่ำคืนที่มีสีสันอีกด้วย

อาคารของมหาวิทยาลัยจำนวน 370 อาคาร ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยไม่ไกลจาก Park Street ในย่าน Clifton ที่หรูหรา Clifton เป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่นต่างๆ ที่เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นอาคารเก่าในยุค Georgian และร้านอาหารชั้นยอดต่างๆ มากมาย รวมทั้งร้านอาหารไทยด้วยบริเวณย่านใจกลางเมืองที่เป็นท่าเรือเก่าเพิ่งได้รับการปรับปรุงไปและตอนนี้เต็มไปด้วยเรือที่จอดเทียบท่า รวมทั้งคาเฟ่ บาร์ และร้านอาหาร