THE UNIVERSITY OF MELBOURNE

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1853 มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นได้รับการจัดลำดับเป็นอันดับที่ 34 ในปี 2013-2014 โดย the Times Higher Education World University Rankings และอันดับที่ 31 โดย QS World University Rankings ด้วยการเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะในด้านการบัญชีและการเงิน การศึกษาและฝึกอบรม การศึกษากฏหมายและหลักการทางกฏหมาย

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการสูงในการจ้างงานหลังจบการศึกษา มหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 47000 คน (รวมทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติ 12000 คน) ที่เข้าศึกษาทั้งในวิทยาเขตเมลเบิร์นและวิคตอเรีย เป็นหนึ่งในสมาชิกของ the Group of Eight(Go8) และกลุ่มนักวิจัย Universitas 21  ศิษย์เก่าและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย 8 บุคคลที่ได้รับรางวัลโนเบลและนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย 4 ท่าน

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรา

Email : sayhello@mieca.org
Operation time
Monday – Saturday
09.00 – 17.30 น.